Λαρυγγοφαρυγγική Παλινδρόμηση

Τι είναι η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση; Η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση (ΛΦΠ) είναι η άνοδος των περιεχομένων του στομάχου στο λάρυγγα...

Nasal polyps and their management

Nasal polyps are oedematous growths that develop from the nasal mucosa as a result of chronic inflammation. They tend to increase in size...

Laryngeal Cancer #worldcancerday

The larynx is anatomically continuous with the nasal and oral cavities and serves as the entry into the airway. The trachea and lungs are...

Pituitary Surgery

Pituitary tumours account for 10% of all intracranial tumours. They are readily identified nowadays as incidental findings while patients...